Je bent hier:-Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon 2021-02-01T06:55:43+00:00

Bij onze vereniging staan integriteit en veiligheid hoog in het vaandel. Naast dat u kwesties hieromtrent bij het bestuur kunt aangeven hebben wij ook een vertrouwenspersoon.

Onze vertrouwenspersoon is:

Leen van Noorden te bereiken via 06-51358837     of via een mail op :  leenvannoorden8@gmail.com

Leen, die geen deel uitmaakt van het dagelijks  bestuur, kan uw eerste contact zijn in het geval van een ongewenste omgangsvorm of grensoverschrijdend gedrag. Dit kan bij u zelf, of als u dit bij een ander vermoed of constateert.

De taken van een vertrouwenscontactpersoon zijn onder andere:

  • een luisterend oor bieden
  • eerste opvang bij een melding
  • meedenken over evt. vervolgacties
  • zoeken naar geschikte oplossingen
  • eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties
  • assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte
  • (preventief) voorlichting geven.

Om dit te bereiken, is het logisch dat wij ons aan enkele regels houden. IJs- en Skeelervereniging Krabbendijke heeft deze omgangsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de vrijwilliger dragen de omgangsregels actief uit. Wij verwachten dat (elk lid, vrijwilliger of begeleider) de regels naleeft.

IJs- en Skeelervereniging Krabbendijke (hierna “de vereniging”)  is een club van ons allemaal. De vereniging wil eraan bijdragen dat onze leden en bezoekers met plezier kunnen sporten en zich op een zorgeloze manier kunnen bewegen. Op een positieve en prettige manier met elkaar omgaan vinden wij erg belangrijk.  De vereniging wil actief werken aan de bewustwording bij deelnemers, vrijwilligers, begeleiders  en ouders/verzorgers op dit vlak. De vereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar iedereen gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten, bewegen en  recreëren.

Daarnaast zullen we de bestaande en nieuwe vrijwilligers toetsen of er zaken bekend zijn uit het verleden welke hieraan gerelateerd zijn, dit kan van invloed zijn op het uitoefenen van je functie binnen onze vereniging, en of je wel of niet vrijwilliger mag zijn.

We hopen hiermee te borgen dat iedereen op een veilige en zorgeloze manier kan genieten van de activiteiten binnen onze vereniging.

Website beheer