Je bent hier:--Voorwaarden
Voorwaarden 2017-01-19T21:23:53+00:00

VOORWAARDEN

…… voor het opspuiten van het terrein aan de Nieulandestraat.

Als bestuur mogen en kunnen wij niet zondermeer besluiten om het terrein aan de Nieulandestraat onder water te zetten.

  • Allereerst speelt de weersverwachting een grote rol. De weerberichten van het KNMI moeten 4 aaneengesloten nachten met vorst laten zien. En overdag moet de temperatuur op of onder het vriespunt blijven.
  • Daarnaast hebben wij altijd toestemming nodig van de gemeente Reimerswaal, omdat zij eigenaar zijn van het terrein. Gelukkig is er een goede samenwerking tussen de vereniging en de gemeente en verleent zij ons in bijna alle gevallen toestemming.
  • Ten derde is de ijs-skeelerbaan een multifunctioneel terrein. Het terrein dient als parkeerterrein voor de voetbalvereniging Krabbendijke en het is een achteruitgang voor bewoners van de Noordweg. Verschillende bewoners parkeren hun auto op het terrein of hebben een garage die aansluit op de baan.
  • Ook is er een financieel aandachtspunt. Wij kunnen niet onbeperkt gratis water gebruiken om het terrein op te spuiten. Vanaf een bepaald moment moeten wij daarvoor gaan betalen. Het zou financieel niet verantwoord zijn om in de winterperiode na elke nacht met vorst de baan onder water te zetten. Nog afgezien van het feit of we toestemming krijgen.
  • Tot slot hebben we te maken met aanzienlijke hoogteverschillen op onze ijsbaan. Omdat het terrein de meeste tijd van het jaar functioneert als parkeerplaats, moet het voldoen aan bepaalde wettelijke eisen voor afvlakking. Dit heeft te maken met het feit dat regenwater snel afgevoerd moet worden richting het riool. Het kan niet zo zijn dat na een fikse regenbui het terrein direct onder water staat. Op en rond de afwaterinsgputten is bij het opspuiten een minimaal waterniveau van 20 cm nodig, omdat dan pas op de hoger gelegen delen het waterpeil 3 cm is. En deze 3 cm hebben we minimaal nodig voor een fatsoenlijk begaanbare ijsbaan.

Al deze zaken spelen mee in de beslissing om al dan niet op te gaan spuiten. In de praktijk kan dit betekenen dat wij (door voorzichtigheid) later zijn met opspuiten dan ijsverenigingen uit de omliggende dorpen. Als bestuur streven we naar een oplossing waarbij het terrein tijdens de winterperiode permanent onder water staat. U zult echter begrijpen dat dit niet zondermeer is geregeld.

Website beheer