Je bent hier:-Over de vereniging
Over de vereniging 2021-01-30T15:39:16+00:00

OVER DE VERENIGING

Geschiedenis 1996 – Heden

Het is sinds 1996 dat Marcel en René Weststrate de nog steeds bestaande maar slapende IJsclub Krabbendijke wakker hebben geschud. Doordat we na de wederoprichting enkele winters achter elkaar een ijsbaan aan konden leggen kwam alles in een stroomversnelling en groeide het ledenaantal gestaag. Niet vergeten dient te worden de grote medewerking van Omert Schrier die een deel van zijn bedrijfsterrein beschikbaar stelde om die ijsbaan aan te leggen.

In het winterseizoen 1995-1996 werd er nog koek en zopie verzorgd vanuit een inderhaast geplaatste container maar in het volgende winterseizoen beschikten we al over een caravan met toepasselijke beschildering.

Het toenmalige bestuur bestond uit Marcel en Rene Weststrate, Marco en Ria Kosten, Sjaak v.Iwaarden, Henk Don en Jos Sinke. Men kon rekenen op grote medewerking van bedrijven en vrijwilligers evenals van de gemeente Reimerswaal en de Brandweer.

Nu, vele jaren later, profiteren we nog steeds van de contacten die toen gelegd zijn. En kunnen we nog steeds een beroep doen op diverse instellingen en vrijwilligers.

Na twee jaar met veel plezier en prima samenwerking met Transportbedrijf Schrier hebben we, na veel lobbywerk bij de gemeente Reimerswaal, een IJs-Skeelerterrein aan de Nieulandestraat ter beschikking gekregen. Tevens kon met steun van Rabobank Beveland en diverse andere bedrijven door de vrijwilligers en het bestuur een clubgebouw worden gebouwd.

Om de vereniging levend te houden heeft het bestuur in de zomer van 1996 de skeelerronde van Krabbendijke geïntroduceerd. Dit bleek zo´n succes dat we er inmiddels al vele hebben mogen organiseren.

Omdat er in 1998 geen natuurijsbaan aangelegd kon worden vanwege het ontbreken van een vorstperiode zijn we in dat jaar voor het eerst naar de kunstijsbaan in Dordrecht geweest. De belangstelling voor deze dagtrip was zo groot dat we 5 touringcars moesten inzetten om alle schaatsliefhebbers te kunnen vervoeren. Sinds enkele jaren bezoeken wij bij voldoende animo de ijsbaan in Breda op het eind van het winterseizoen.

Het bestuur heeft in de afgelopen jaren ook diverse wisselingen gekend. Diverse bestuursleden hebben inmiddels zitting gehad in het bestuur, een actueel overzicht hiervan vind u onder het kopje bestuur elders op deze website.

Jos Sinke organiseerde zodra er een ijsbaan was tot 2017 een echte ruilbeurs welke tijdens de (helaas schaarse) vorstperiodes een geweldig succes bleken te zijn. In de laatste jaren werd door diverse oorzaken de animo minder en heeft Jos de ruilbeurs in 2016 stopgezet.

In de loop der jaren zijn er diverse evenementen georganiseerd.

Omdat we vanaf het begin een beroep konden doen op de vele vrijwilligers zijn we in 1998 gestart met een jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst met daarna het sfeervolle moonlightskeeleren. Met deze vrijwilligersbijeenkomsten willen we onze waardering voor de inzet van de vrijwilligers uitspreken.

In 2000 wist Sjaak Houtman het bestuur over te halen om een 100 kilometer lange skeelertoertocht te organiseren hetgeen een dermate groot succes bleek te zijn dat ook dit evenement al vele malen is verreden. Een vreemde (maar geweldig mooie) eend in de bijt was een heuse 200km toertocht. Deze elfstedentochtafstand was uniek vanwege het feit dat de rit in het najaar van 2016 plaatsvond, in plaats van het gebruikelijke voorjaar.Het organisatietalent en enthousiasme werd ook door de buitenwereld opgemerkt. Zodoende werd IJs-skeelervereniging Krabbendijke in 2001 betrokken bij de exploitatie van de kunstijsbaan op de Grote Markt te Goes ter gelegenheid van de fusie van de Rabobank Bevelanden.

Vanuit de Algemene Ledenvergadering van 2002 kwam het idee om een dag te organiseren voor onze gehandicapte medemensen. Dit idee werd positief ontvangen wat er in resulteerde dat in 2003 de 1e Gehandicaptendag te Krabbendijke werd georganiseerd door een speciaal opgerichte commissie. Door het vele werk en de vele evenementen in dezelfde periode van het jaar is in 2004 in goed overleg besloten dat de gehandicaptencommissie zich zelfstandig zou omvormen tot een stichting en los zou komen te staan van IJs-skeelervereniging Krabbendijke.

De stichting genaamd Davoge, organiseert nu jaarlijks met groot enthousiasme een gehandicaptendag in Reimerswaal.

Sinds 2019 zijn er plannen van de gemeente om het verkregen terrein van toentertijd op de schop te doen. Er is vaak en veel over de diverse opties gepraat, en in goed overleg met de Gemeente gaan we zien wat de toekomst voor onze vereniging gaat brengen.

Website beheer