Je bent hier:--TEKEN DE PETITIE!

TEKEN DE PETITIE!

In het vorige bericht heeft u kunnen lezen dat de gemeente voor de zomervakantie zou beslissen over de toekomst van de sportvelden. (de herinrichting op de huidige locatie of een locatie buiten het dorp.)

Nu is gebleken dat, door diverse argumenten welke zijn ingebracht tijdens een vergadering, het toch nogmaals bekeken gaat worden. De argumenten en opties die zijn aangedragen wegen dermate zwaar dat de beslissing pas na de zomer wordt genomen.

Ruwweg waren de opties:

  • op de bestaande locatie uitbreiden richting het veilingterrein.
  • naar een locatie naast plan rozeboom
  • naar een locatie richting het einde van de parallelweg (schapendijk)

Nu bleek dat de gemeente sterk de voorkeur had om de laatstgenoemde optie te kiezen, terwijl bij de verenigingen sterk de voorkeur uitgaat naar een plaats die op z’n minst aansluit bij het dorp maar liever nog in het dorp ligt!

Wij als IJs en -Skeelervereniging denken hiervoor argumenten te hebben, o.a. te weten:

  • ten tijde van een ijsperiode is de ijsbaan een verbindend element in de dorpskern. Veel mensen komen makkelijk even aan het hek kijken etc.
  • de voorzieningen en faciliteiten welke we in de jaren hebben opgebouwd zijn uitstekend, en we hebben de zorgen dat dit op een nieuwe locatie misschien minder is, we denken hierbij aan verlichting, afsluitbaar terrein (vandalisme), waterdichte randen, koek en zopie/kantine aan de baan etc. maar ook het toezicht hiervan.
  • veiligheid van de kinderen die (in het geval van optie schapendijk) een heel stuk verder moeten fietsen buiten het dorp.
  • het terrein is nu volledig omheind, nauwelijks toegankelijk van buitenaf, en zodoende uit de wind gelegen. ervaring leert dat wind van grote mate een negatieve invloed heeft op ijsgroei, iets wat ver buiten het dorp lastig kan worden tegengegaan.

Om deze argumenten kracht bij te zetten zijn we als verenigingen deze petitie gestart, dus bent u het er mee eens? teken dan de petitie (of laat dit iemand doen!) zodat wij op onze huidige locatie kunnen blijven!

We hopen dat we weer op u kunnen rekenen!

Teken hier de petitie.

 

Voor de komende periode wensen wij u een gezonde en fantastische zomer en hopen u weer te ontmoeten op een van de volgende evenementen of activiteiten!

 

hartelijke groet,

Het bestuur.

2020-06-29T20:17:19+00:00

Website beheer